Edgaro Vaškaičio mokslo interesų sritys – aktyvus ir nuotykių turizmas, pramogų industrija, inovacijos turizme, rekreacijos ir turizmo sistemos vadyba, sveikatingumo turizmas. Pateikiami atliktų praktinių tyrimų pagrindu su bendraautoriais parengti moksliniai straipsniai, atitinkantys Active Trips veiklos sritis ir orientuoti į Lietuvos turizmo realijas.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose:

 1. Vaškaitis E., Buziliauskaitė M., Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdis užsienio šalių kontekste. 2020.
 2. Vaškaitis E., Bekerytė P., Ekologinių turizmo rinkinių pasiūla Lietuvoje. 2020.
 3. Vaškaitis E., Preimantaitė S., Pramogų ir ekoturizmo plėtra Kurtuvėnų regioniniame parke. 2020.
 4. Vaškaitis E., Mataitė G., UAB „Atostogų parkas“ padalinio „Natura termo SPA“ paslaugų rinkinių plėtra potencialių klientų požiūriu. 2020.
 5. Vaškaitis E., Pielikytė G., Nacionalinės vandens turizmo trasos pritaikymas viešiesiems poreikiams: Neries upės atvejis Lietuvoje. 2019.
 6. Vaškaitis E., Serapinaitė I., „Active Trips“ E – rinkodaros galimybių atvejo studija. 2019.
 7. Vaškaitis E., Piešinaitė L., Fiziškai aktyvių turizmo kelionių rinkinių pasiūla ir paklausa Lietuvoje. 2019.
 8. Vaškaitis E., Toliautaitė I., Pamario turizmo klasterio įveiklinimas. 2018.
 9. Vaškaitis E., Gurevičiūtė G., Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos inovatyvių rekreacinių paslaugų plėtra. 2018.
 10. Vaškaitis E., Pozingytė V., Reguliarių Kuršių marių vandens maršrutų integracija į regiono dviračių transporto sistemą. 2018.
 11. Vaškaitis E., Žymančiūtė B., Militaristinių objektų pritaikymas turizmui Jūros upės turistinėje trasoje. 2018.
 12. Vaškaitis E., Žubikaitė G., Alksnynės viensėdžio įveiklinimas turizmo reikmėms. 2018. 
 13. Vaškaitis E., Avižonytė M., Inovatyvių turizmo paslaugų rinkinių plėtra Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybėse. 2017.
 14. Vaškaitis E., Liaudanskytė G., Aktyvių vandens pramogų plėtra Lietuvoje. 2017.
 15. Šaparnienė D., Vaškaitis E., Varanauskaitė A., Prioritetinių vandens turizmo trasų infrastruktūros pritaikymas viešiesiems poreikiams: Minijos ir Jūros upių atvejis. 2017.
 16. Vaškaitis E., Jokūbaitytė D., Klaipėdos regiono gyventojų sveikatingumo paslaugų poreikių analizė. 2017.
 17. Vaškaitis E., Sakalauskaitė G., UAB „Atostogų parkas“ paslaugų vertinimas lankytojų požiūriu. 2017.
 18. Vaškaitis E., Rimkevičiūtė A., Inovatyvių sprendimų taikymas UAB “Expo Vakarai” įmonės verslo parodose Klaipėdoje.
 19. Vaškaitis E., Jurevičiūtė G., Lietuvių emigrantų laisvalaikio ypatumai Norvegijoje. 2016.
 20. Vaškaitis E., Vaičekauskaitė S., Klaipėdos miesto viešbučių paslaugų kokybės vertinimas remiantis internetinėmis rezervavimo sistemomis. 2016.
 21. Vaškaitis E., Varanauskaitė A., Ekskursijų pasiūla kruiziniams turistams krante Klaipėdos uoste. 2016.
 22. Vaškaitis E., Armaitienė A., Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos. 2013.

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Armaitienė A.,Bertužytė R., Vaškaitis E., Conceptual framework for rethinking of nature heritage management and health tourism in national parks. 2014

Straipsniai recenzuojamose nacionalinėse Lietuvos konferencijos leidinių medžiagoje

 1. Vaškaitis, Bružaitė A., Bružaitė S., Tubutis Š., Fiziškai aktyvių turizmo produktų kūrimo galimybės Lietuvoje: pėsčiųjų žygių ir turistinių maršrutų regioniniuose parkuose atvejis. 2015.
 2. Vaškaitis E., Liubeznovaitė I., Dainauskaitė N., Inovatyvių sprendimų taikymo galimybės kelionių agentūrų ir turizmo centrų internetiniuose puslapiuose Lietuvoje. 2013.
 3. Vaškaitis E., Balčiūnaitė V., Biržų rajono turistinės vietovės įvaizdžio formavimas vietinių gyventojų požiūriu. 2013.
 4. Vaškaitis E., Petrylaitė V., Lyginamoji Klaipėdos ir Kušadasio (Turkija) miestų studentų laisvalaikio praleidimo galimybių analizė. 2013.
 5. Vaškaitis E., Mielinytė A., Ekstremalaus turizmo paslaugų/pramogų vystymo galimybės Lietuvoje.
 6. Vaškaitis E., Kubiliūtė D., Fiziškai aktyvių pramogų konkurencingumas sveikatingumo turizmo kontekste. 2013.
 7. Vaškaitis E., Kazlauskaitė A., Lietuvos gyventojų aktyvaus žiemos turizmo pasirinkimo kriterijai ir motyvai. 2013.
 8. Vaškaitis E., Fiziškai aktyvių pramogų plėtros galimybės sveikatingumo turizmo kontekste. 2012.
 9. Vaškaitis E., Servaitė J., Klaipėdos nevyriausybinės organizacijos kaip laisvalaikio praleidimo forma.
 10. Vaškaitis E., Čėsnaitė I., Inovatyvių sprendimų taikymas Klaipėdos miesto turizmo sektoriuje.
 11. Vaškaitis E., Smilgevičiūtė M., Reklamos įtaka formuojant rekreacinius Klaipėdos regiono vartotojų poreikius. 2012.
 12. Vaškaitis E., Užgalytė I., Pramogų rinkos analizė Klaipėdos regione. 2012.