Ekspertinės paslaugos

  • Kelionių maršrutų sudarymas
  • Turizmo tematikos paskaitų vedimas
  • Turizmo srities ekspertiniai vertinimai
  • Turistinių teritorijų atvejo studijos
  • Turizmo infrastruktūros plėtros galimybių analizių rengimas
  • Projektų paraiškų rengimas, vertinimas ir konsultavimas

Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo sudarymas. Atlikta esamų dviračių trasų ir jų įrengimo kriterijų apžvalga tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Susisteminti ir išgryninti Lietuvos strateginiai dokumentai reglamentuojantys dviračių takų tinklo plėtrą. Atlikta Klaipėdos regiono savivaldybių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga ir esamos situacijos analizė. Pagal gautus rezultatus išskirtos dviračių takų infrastruktūros plėtros problemos ir rizikos, pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų. Sudarytas prioritetinis dviračių takų tinklas Klaipėdos regione ir jo įgyvendinimo etapai, kurie įtraukti į Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 metų.

Sporto rėmimo fondo paraiškų vertinimas. Sporto rėmimo fondo tikslas – didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą. Suteiktos valstybės lėšomis remiamų sporto projektų, skatinančių Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, vertinimo paslaugos. Įvertinta daugiau nei 100 fondui pateiktų projektų paraiškų, pateiktos rekomendacijos projektų paraiškų tobulinimui ir vertinimo metodikos tikslinimui.

Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo metodikos parengimas. Kartu su bendraautoriais parengta rekreacijos ir turizmo srityje neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas oficialiai skatinamas visoje Europos sąjungoje. Parengtoje metodikoje detalizuoti vertinimo metodai ir procesas, kurio metu vertinami kandidato mokymosi pasiekimai, bei juos pagrindžiantys įrodymai. Parengtos metodikos pagrindu gali būti įskaityta iki 50% rekreacijos ir turizmo studijų programos apimties studijų kreditais. Vertinimo metodika patvirtinta Klaipėdos universiteto Senate.